top of page
Uğur Yılmaz Afiş 2.png

Tarih: 
10.09.2023-30.09.2023
Yer: 
Artmeezgallery
www.artmeezgallery.com

Küratör:
Ezgi TOKDİL
Hatice KETEN

UĞUR YILMAZ "ÇİZGİSEL NOTLAR" KİŞİSEL DESEN SERGİSİ
UĞUR YILMAZ "LINEAR NOTES" SOLO DRAWING EXHIBITION

Yasal Uyarı / Legal Warning

Burada sergilenen tüm eserler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile koruma altında olup, tüm hakları sanatçısına aittir. İzinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.

All Rights Reserved - Artmeezgallery

Çizgisel Notlar Sergisi Üzerine

 

‘Çizgisel Notlar’ başlıklı bu sergi, sanatçının 2018-2023 yılları arası üretmiş olduğu desen çalışmalarından oluşan bir seçki özelliği göstermektedir. Sergide yer alan desenler, sanatçının canlı modeller üzerinden gerçekleştirdiği gözlemleri ve hayal dünyasına dair imgesel tasarımları içermektedir. Sanatçının yaşadığı ve deneyimlediği durumları içeren bu desen seçkisi insan ve insana dair konular üzerine odaklanmaktadır. Bu konular arasında sanatçının kızının doğumunun ilk kırk gününe ithaf ettiği bir seri, gündelik yaşamda karşılaşılan durumların portreler üzerinden eleştirel bir yaklaşımla ele alınması ve günlük yaşam rutinleri bulunmaktadır. Desen çalışmalarına konu olan figürler ruhsal bir derinlik içerisinde resmedilmeye çalışılmıştır. Sanatçının desen çalışmalarında önemsediği bu durum, desenin kendi özerkliği özelinde plastik bir karakter kazanmasına da hizmet etmektedir. Çizgisel Notlar” seçkisinde desene ilişkin olarak akademik geleneklere bağlılığın yanı sıra deneysel ve dışavurumcu yaklaşımlara da yer verilmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Uğur YILMAZ

DSC_4659.JPG

UĞUR YILMAZ

 

1990 yılında Osmaniye’de doğdu. Lise öğrenimini 2008 yılında Osmaniye Abdurrahman Keskiner Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde tamamladı. 2012 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’dan mezun oldu. 2016 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 2020 yılında Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı’nda doktora öğrenimini tamamladı. 2015-2016 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2016-2021 yılları arasında Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. Yılmaz şuanda Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır. Beş adet sanatsal ödülü bulunan Yılmaz’ın, çeşitli kamu ve özel koleksiyonlarda sanatsal çalışmaları bulunmaktadır.

 

Kişisel Sergiler

2021 Ankara – GaleriM Sanat Galerisi- “Özneler & Suretler” Resim Sergisi

2015 Ankara – Kuğulu Ziraat Bankası Sanat Galerisi - “İşgalin Ardındaki Yüzler” Resim Sergisi

 ...

He was born in 1990 in Osmaniye. He completed his high school education in Osmaniye Abdurrahman Keskiner Anatolian Fine Arts High School in 2008. In 2012, he graduated from Gazi University, Faculty of Education, Department of Fine Arts Education, Art Education Program. In 2016, he completed his master's degree at Gazi University, Institute of Educational Sciences, Art Education Program. In 2020, he completed his doctoral studies at Gazi University, Institute of Educational Sciences, Department of Fine Arts Education, Art Education Program. Between 2015-2016, he worked as a Research Assistant at Cumhuriyet University, Faculty of Education, Department of Fine Arts Education, Art Education Program. Between 2016-2021, he worked as a Research Assistant at Aksaray University, Faculty of Education, Department of Fine Arts Education, Art Education Program. Yılmaz is currently working as an Assistant Professor at Aksaray University, Faculty of Education, Department of Fine Arts Education, Art Education Program. Yılmaz, who has five artistic awards, has artistic works in various public and private collections.

 

Solo Exhibitions

2021 Ankara – GaleriM Art Gallery- “Subjects & Semblances” Art Exhibition

2015 Ankara – Kuğulu Ziraat Bank Art Gallery - “The Faces Behind the Occupation” Art Exhibition

BELGELER / DOCUMENTS
Görüşleriniz

Geri bildiriminizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz!

bottom of page