top of page

Sebastian Kubica

POLAND

Sebastian Kubica was born in 1975 in Żywiec, Poland. He graduated from Academy of Fine Art in Cracow (Department in Katowice). He is interested in graphic design, drawing, graphic art and illustration. He has been teaching since 2004 at University of Silesia, Institute of Fine Arts in Cieszyn. In 2012 he obtained a tittle of Ph.D with his habilitation. In his class he is teaching poster-making and illustration. He has directed lectures and workshops at numerous Universities in Poland and abroad (e. g. Hungary, Romania, Chile, Czech Republic, Italy, China, Iceland) He has been also a judge at many competitions in Poland and abroad. Since 2014 he is a member of polish branch of FECO (FEderation of Cartoonists Organizations) Since 2015 he is a member of AGI (Alliance Graphique Internationale)


Sebastian Kubica, 1975 yılında Żywiec, Polonya'da doğdu. Krakov Güzel Sanatlar Akademisi'nden (Katowice Bölümü) mezun oldu. Grafik tasarım, çizim, grafik sanat ve illüstrasyonla ilgileniyor. 2004 yılından beri Silesia Üniversitesi, Cieszyn Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde ders vermektedir. 2012 yılında doktora unvanı alan sanatçı afiş tasarımı ve illüstrasyon derslerini yürütmektedir. Polonya'da ve yurtdışında çok sayıda Üniversitede (örneğin Macaristan, Romanya, Şili, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Çin, İzlanda) konferanslar ve atölye çalışmaları yönetti. Ayrıca Polonya'da ve yurtdışında birçok yarışmada jüri üyeliği yaptı. 2014 yılından bu yana FECO (Karikatürcü Örgütleri Federasyonu) Polonya şubesinin üyesi, 2015 yılından itibaren AGI (Alliance Graphique Internationale) üyesidir.

Sebastian Kubica
bottom of page