top of page

Hatice Keten

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünde lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında tamamladı. Halen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Kişisel Sergiler: 2018-27 Ocak-15 Şubat, ‘Yaşama Dair Kolajlar’, Galeri M Sanat Galerisi, Ankara, 2017- 07-09 Nisan, MAKÜ Sergi ve Kongre Sarayı ‘Sanat ve Doğa’, Burdur, 2015- 01-14 Haziran, Abstrac Imagery In Vıvıd Colors Intreccıarte Pietrasanta İtalya, 2015-30 Eylül-05 Ekim, International Yatch Show, Cenova, İtalya, 2014-11 Haziran, Xs Galeria, Jan Kochanowski University, Kielce, Polonya,  2011-11-25 Temmuz, Ausstellung İm Vöhlin-Schloss Illertissenin Den Raumen Des Hochschulzentrums, Illertissen, Almanya, 2008-20 Aralık 2008-02 Ocak 2009,Tenis Kulübü Sanat Galerisi, Ankara, 1998-Applause Galeri, Toronto, Kanada.

...

The artist, who completed her undergraduate education at Marmara University Atatürk Education Faculty Painting Education Department, completed her master's and art proficiency education at Marmara University Social Sciences Institute Painting Education Department. She still continues her academic studies as a faculty member at Mehmet Akif Ersoy University. Solo Exhibitions: 2018-27 January-15 February, 'Collages on Life', Gallery M Art Gallery, Ankara, 2017- 07-09 April, MAKÜ Exhibition and Congress Center 'Art and Nature', Burdur, 2015- 01-14 June , Abstrac Imagery In Vivid Colors Intreccıarte Pietrasanta Italy, 2015-30 September-05 October, International Yatch Show, Genoa, Italy, 2014-11 June, Xs Galeria, Jan Kochanowski University, Kielce, Poland, 2011-11-25 July, Ausstellung Im Vöhlin-Schloss Illertissenin Den Raumen Des Hochschulzentrums, Illertissen, Germany, 2008-20 December 2008-02 January 2009, Tennis Club Art Gallery, Ankara, 1998-Applause Gallery, Toronto, Canada.

bottom of page