top of page

Seda Balkan

TURKEY

Sanatçı 1988 yılında Edirne’de doğdu. 2006 yılında Edirne Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim- İş Öğretmenliği Bölümünden 2010 yılında mezun oldu. 2010-2013 yılları arasında Edirne Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde Grafik ve Fotoğrafçılık Bölümünde öğretmenlik yaptı. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim- İş Öğretmenliği Bölümünde yüksek lisansa başladı, 2016 yılında mezun oldu. 2014-2016 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim- İş Öğretmenliği Bölümünde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 2018 yılında doktoraya başladı. Ulusal ve Uluslararası sergilere katıldı.


The artist was born in Edirne in 1988. She graduated from Edirne Anatolian Fine Arts High School in 2006. She graduated from Dokuz Eylul University, Buca Education Faculty, Fine Arts Education Department in 2010. She worked at the Graphics and Photography Department of Edirne Technical and Vocational High School for Girls between 2010-2013. In 2013, she started her master's degree at Dokuz Eylül University, Buca Education Faculty, Department of Fine Arts Education. She graduated in 2016. Between 2014-2016, she worked as a part-time Lecturer at Dokuz Eylül University Buca Education Faculty, Department of Painting and Business Teaching. She started her PhD in 2018. She participated in national and international exhibitions.

Seda Balkan
bottom of page