top of page

Fulya Candaş Uyarlar

Öğretmen bir anne ve akademisyen / ressam bir babanın çocuğu olarak 1970 yılında Ordu’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul eğitimini Ataköy Lisesi’nde tamamladıktan sonra girdiği Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü / Grafik Ana Sanat Dalı’ndan 1992 yılında mezun oldu. Altı yıl çeşitli ajans ve yayınevlerinde Grafik Tasarımcı / Art Director olarak çalışmalarda bulunmanın yanı sıra hem devlet okullarında hem de özel eğitim kurumlarında 24 yıl sanat eğitimcisi olarak görev yaptı. Bu arada Yeditepe Üniversitesi’nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programını derece ile bitirdikten sonra Prof. Dr. Adil Çağlar Danışmanlığında ‘’Türkiye’de Görsel Sanatlar Dersi Müfredatı- Gelişimi’’ konulu tez çalışmasını tamamladı.

2016 yılında uzun yıllar çalıştığı özel okullarda sanat eğitimciliği görevine emeklilik gerekçesi ile son verdikten sonra sergi organizasyonları, sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim kurumlarına dışardan sanat eğitimcisi danışmanlığı yaptı. Bu arada üniversite yıllarında tanıştığı çamuru, sırla birleştirerek seramik çalışmalarına başladı. 2020-21 dönemi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak online derslere katıldı.

Halen kendi atölyesinde resim ve seramik çalışmaları yapmanın yanı sıra, öğrenciler de yetiştirmektedir. 1990 yılına babasının fotoğraf makinesi ile başlayan Fotoğraf Sanatı yolculuğu halen devam etmektedir. Aktif olarak resim, fotoğraf ve seramik çalışmaları ile karma sergi ve özellikle sosyal sorumluluk proje sergilerine katılmaktadır. Yakın zamanda, şiddete maruz kalan kadınlar için bir sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirilen “Toprakla Ağıt” süreli Seramik Sergisinde eserleri ile yer almış, ayrıca serginin afiş tasarım-tanıtım çalışmaları görevini de üstlenmiştir.

 ...

She was born in Ordu in 1970 as the child of a teacher mother and an academician / painter father. After completing her primary and secondary education at Ataköy High School, she graduated from Marmara University Atatürk Education Faculty Painting Department / Graphics Department in 1992. In addition to working as a Graphic Designer / Art Director for various agencies and publishing houses for six years, she worked as an art educator for 24 years in both public schools and private education institutions. Meanwhile, after graduating from Yeditepe University Educational Administration and Supervision Master's Program with a degree, she completed her thesis on "Visual Arts Curriculum- Development in Turkey" under the consultancy of Prof. Dr. Adil Çağlar.

After retiring from her job as an art educator in private schools where she worked for many years in 2016, she worked as an outside art educator consultant for exhibition organizations, social responsibility projects and educational institutions. Meanwhile, she started to work on ceramics by combining clay, which she met during her university years, with glaze. She attended online classes as a lecturer at Marmara University Atatürk Education Faculty Painting Department for the 2020-21 term.

She still trains students as well as painting and ceramics in her own workshop. Her journey of Photography Art, which started in 1990 with her father's camera, still continues. She actively participates in group exhibitions and especially social responsibility project exhibitions with her painting, photography and ceramic works. Recently, she took part with her works in the "Lament with the Earth" periodical Ceramics Exhibition, which was realized as a social responsibility project for women who were exposed to violence, and also undertook the task of poster design and promotion of the exhibition.

bottom of page