top of page

Ekin Su Kuzu

1988 yılında Giresun’da doğdu. 2006 yılında Ümran Baradan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olduktan sonra, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Resim- İş öğretmenliği bölümünü kazandı. 2016 yılında, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim- İş Eğitimi Anabilim Dalı Grafik Tasarım Anasanat Dalı yüksek lisans programdan mezun oldu. 2017-2018 öğretim yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde doktora programına başladı. 2022 yılında doktora programını tamamladı. 2018 yılı Ocak ayından itibaren Giresun Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarımı bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmakta, akademik ve sanatsal faaliyetlerine devam etmektedir.

 ...

She was born in 1988 in Giresun, Turkey. Graduated from İzmir Umran Baradan Anatolian Fine Arts High School in 2006. Got her Bachelor’s degree in 2013 from Dokuz Eylul University, Izmir, Buca Faculty of Education, Department of Fine Arts Education as specialized in painting. Got her Master's degree in 2016 from Dokuz Eylul University, Izmir, Institute of Educational Sciences, Fine Arts Education program with the graduation thesis titled "Social Phenomenon and Aesthetic Concern in Graphic Design". In 2017-2018 academic year, she started her doctorate program in Fine Arts Education Department of Ondokuz Mayis University Graduate School of Education. January 2018. She completed his doctorate program in 2022. She has been working as a Assoc. Prof. in Giresun University, Faculty of Fine Arts, Graphic Design Department and continuing her academic and artistic career.

bottom of page